Wie hat dr t gehad ?

Wie woar t p vakans? Sjoen? Val gezie? Good weer gehad?
Gouw rees? Ging files?
Dees zint zoe ngeveer de sjtandaardvroage die me gesjteld
kriet as me truuk is van vakans. En was te zoe-al belefd has...

T is dat dr drum vroagt, angesj houw ich Uch nieks dr va verteld.
M umdat dr zoe bliet aadringe....alli da mar.
Vier houwe geboekt vuur Beieren in t Dtsj en vr ginge mit dr
vlieger vanaaf Dsseldorf. De rees doert kaom ing sjtnd, m 2
sjtnd van te vure ms te vr doa zie.
Dat woare vr ch, nog ieder zelfs. Koffere igecheckt, zote vr te zitte...
Dudelik te zie welke lj nog noets gevloage hant. Wie durch wespe
gesjtoake, vlege ze aanhouwend p went wer get wed aafgerope.
Ze mtte juus wie vier geweun effe noa Mnchen.
M ne, zie zint p van de nerve al wed get uver vertraging noa
Rio de Janairo gemeld.
Totaal oet t hske wete ze zich ginne road. Zitte vr hei waal
good Haarie had ing vrouw al tich kier gevroagd.
Enfin, noa de gebroekelike vertraging, zitte vr endlig in dr vlieger.
Vuur pstiege en lande wed aabevoale um aanhouwend en good te kouwe,
want dat woar hiel good vuur de oere, zag de stewardes.
Vier zote neve dr Haarie en zieng vrouw die dr wieze road van de
juffrouw zier good houwe pgevolgd.
M ee werk dat mieng vrouw en ich han gehad um de kouwgoemie
bei dn oet de oere te kriege.....Neet te geleuve!

T pletsjke woe vr woare, woar ee gezellig groet drp en t hotel
woar prima. Good ete, en de kamer woar reen en bekwiemlig.
De lj woare vruntelik en repe aanhouwend grs Gott. Ich han gezag
dat ich de groete zouw uverbringe.....
sAnger daags woete vr al vreug wakker van ee nweer en dr ganse
lamlendige daag hat t gerend en neet zoe bietje !
De volgende daag woar t aaf en touw drug tusje de buie en da toefelde
vr get durch de umgeving. Verduld sjoen mt t doa zie went t good
weer is. Vier probeerde s dat vuur te sjtelle wie t doa zouw zie as
de zn pkump boave die berg.....
Dr hotelbaas vertelde s oetveurig uver dr znnewiezer de p zie
terras sjtng en woe vr good p kste zie wie laat t woar.
Vier wete noe nog neet wie laat t doa woar, want vr hant bauw
ummer rege gehad.
Zage en sjrieve inne daag woar t drug en doe hant vr mit t
gezelsjap ee oetsjtepke gemak noa ee soat grot woe-in inne kluizenaar
gewnd zouw han. Nou dat woar de muite wed: met 16 man noa ee loak in
kieke woe nieks te zie woar.... Dr woare zelfs lj oet zze groep
die doa tich fotos van makde. Hils te t vuur meugelik? En trouwens; wat
interesseert mich zoene kluizenaar? Houw he zich mar ee vak mtte liere !
Dr noa langs semtlige souvenierkramkes gelope en doe wer truuk want
t begs wer pnui te....regene.
Dr Haarie mit de vrouw houwe zich oerdpkes gegolle vuur in t
vleegmesjieng en dat holp good, repe ze later keihel durch dr vlieger....... !

Wer heem, vinge vier t mie wie geweldig. Gee gedeuns en gesjravel.
Kt gezag: nurges bis te mie heem wie heem. De herfsmoande die noe
vr s ligke, kinne verduld gezellig zie um nog ins truuk te dinke
an de vakans.....
Umdat dier t zoe geer woolt wete, angesj houw ich t Uch gaar neet verteld.