Copyright

p alle tekste, leedjes, gedichte, etc. p dees website zit copyright (auteursrechte). Alles is geregistreerd. Dit hat zowaal betrekking p dr tekssjriever, as ch p diverse produksies die tot sjtand gekoame zint in samewirking mit muzekaal vrung en partners, kmponiste en pnamestudios.

Zoe as: de legendarisje Klumpkes Blumkes, dr nnavolgbare Wim Eltink, dr Jo Braeken, dr Jo jansen, July en de Muppe, dr Ivo van der Bijl, t Tonnie Toussaint en t Ans Vencken, dr Peter Vincent, dr Jo Deusings, diverse gezankgroepe en sjtudios, dr Albert-Jan Roelofs, Veldeke Hele (nger angere t Woadbook vuur Hele en umsjtrieke) en nog val mie.

Alles is oetdrukkelik bedoeld vuur ege gebroek. Openbaar make in welke vorm dan ch kan alling noa sjriftelike touwsjtumming.

Hat dier vroage, ideeje of suggesties, of wilt dier gebroek make van tekste of muziek, num dan vuuraaf effe kontak mit mich p.

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Ger Prickaerts heeft toestemming voor gebruik verkregen van Buma/Stemra. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te (weder)verkopen, verspreiden e.d.