AAWINS

Gefilleseteerd mit dit nuiste produk!
Dier hat t modernste apperaat gegolle dat mit de groetste
zrg is samegesjteld en mit de betste materiale.
Durchlopende produktiekontroles en de sjtrengste teste,
make dit tot ee kwaliteitsproduk. Prefiesiat,
vier wunsje Uch joarelank val plezeer dr mit!
Kaat achter in de oetvouwklep binne twie weke invulle
en isjikke vuur de garantie.

Zoe begin ich te leze p t blauw plekpletje p
de does van de koffemesjieng. Wie ich de does oape
gefriekeld houw sjteet mit groete lettere p dr binnedeksel:
lees eerst even de handleiding aandachtig alvorens het toestel
in gebruik te nemen
Even of ich mar effe ing in dr plestiek igepakde handleiding
van 168 bladzieje wool leze ?
Wat ee bookwerk, ich gleuf die hant ee sjrfke los !

Sjtel dich neet aa zet mieng vrouw wie ze mie lank gezich
zoog, dat is neet allenui Hollendsj. Kiek oet dieng duppe da
has te t zoe gezie.
En sjeet ee bietje p die van dr Boen kmme p tied.
Inderdaad, oetgerekend vuur dn hant vr hj dees koffemesjieng
aagesjaf want die kmme dizze oavend p bezeuk. Egelig wole vr
dit neet, m oet good fatsoen mtte vr. Zie hant s lets
oetgenudigd en da kans te neet angesj as hn truukvroage.
Lever neet dat sjtuut-miensj uver hare koffe. Zie wis doa alles
va en ch genau wies te m ms zette, wie heet t water, welk
merk, wie lang van te vure en en en..
He, dr Frens is ne patente kel, m zie.. Dar zalle vr ins
koffe loate preuve. Dat hat die nog noets a gen naas gehad !

Vier hant t s get loate koste dis kier en da oet t land woe
ze dr get va wete: Itali !
Went die Italiane urges alles va wete da is t ies en koffe
zet de vrouw nger t prume va ne haove kielemeter
doeze-plekband. En va sjpagetti reup de dochter dat
zich de hantier vanoet de kamer houw aagezie.
Rujig kekt de mam wer truuk, dr pap is de handleiding nt
besjtudere. Inderdaad zit ich geboage uver de instructions.
Doa wed verwieze noa dr insjtallatiefolder, inne greune sjteet
dr bei.

Mit zn twie noa de achterkuke en in tied va nieks sjtnt vr
allebei t ungesjte boave mit dr kop in de groete does, zeuke
tusje plekband, sjoemplestiek en angere verpakkingskroam.
En joa doa is e. t Woar ne gele, dr greune. Die hant ech
ing sjroef los, dr greune is inne gele ! Egaal, vr houwe m.
Instellatione. ch al wer zoene knoepert in 16 tale...
zieker good vuur t miljeu zoeval papier..

Wat e geluk, doa sjeet t: begin nurges aa vuurdat t
besjermkepke dr vanaaf is gehold. Dit dient te geschieden met
een scherp voorwerp. Get sjerpsDe vrouw kiekt mich aa
Ich kiek har aa.. Zie mint ee kukemetske woar good um achter
het aluminiumniepelke neve t zjwat/wit sjuufsjakeleerke te
sjuve en tegeliekertied tege de klok in te driene umhoeg
te wippe en mit dr doem dr ovale sensor in te sjakele woedurch
neet alling t besjermkepke dr vanaaf geet, m ch de drei
sjtelsjroeve zichbaar wede woemit me de isjtellinge kan keze
die de semi- en volautomtiesje keuzes van de pause- en
selectiefunkties kan bedene. Brrrrr ich krieg inne puntkp
dr va. Eve sjlaagvedig wie sadisties reupt de dochter:
Pap mt ich dich ing puntmutsj make ? Zouws te dr kruppel
neet. In plaatsj van de koffemesjieng inee, zouws te de dochter
t leefste oetee numme !

Enfin, ich sjtudeer wier en bin al bei hoofsjtuk 4 punt zievetien.
Nog effe en da geet t gebure:kin dr Crema Grandioso aa. Koffe,
espresso, capucino, sjterk, extra sjterk, ing tas, 2,3 of ing
ganse kan, alles kan mit t apperaat. De vrouw hat dr koffe al as
proof gereed ligke. Vr dnt mar ing extra boen drp vuur die van
dr Boen.
Noa nog semplige igriepe sjloan ich de bladzie um en.nieks
doa begint t Italiaans !
Zouws te neet oeteree sjpringe.. wat noe ? Inserta una Selectione..
el modo inversinen zoe wier

Han ich dich dierek gezag reupt de vrouw, loat mich dat doe.
Doe wits va zoeget wits te nieks
Miene sjtols wilt zich nog verzette, m t gief nieks, ich krieg
mieng keulkas-ervaring nger de naas gevrieve die iesj heet in
plaatsj va kaod woed en wie ich doe wier draa gekloemeld houw,
woar ing sjtnd later de duur vasgevroare.
Gank weg duppesjurger ich zal dat ch wal wer zelf doe kekt ze
Inderdaad va zoeget hat ze versjteestemich en wit alles va
wesjdruger bis magnetrn, va tilleviesie-isjtelling tot hoardruger,
m ch zie koam neet droet. Ich vng dat good, woar ich neet langer
t har van de famielie
De dochter die ne blauwe moandig mit inne Italiaan gesjarreld houw,
wis t och neet. Doa sjtnge vr da mit troeve oas. Gefeliciteerd,
U hebt een kwaliteisprodukt aangeschaft reupt t sjinoas nog.
Da has te val betald, sjlerei en krach in de boet, de nerve
kapot en dr kloemel deet nieks.

Gebeld mit dr servicedeens van de firma. Hebt U vragen over n
strijkijzer toets een 1, Sjtriekiezer ?
Ich sjtriek dn dalig ing ! over magnetrons een 2, koelkasten een 3,
broodroosters een 4, koffiemachines n 5. Ha doa zint vr dr
Hebt U een Crema Normale toets een 1, een Crema Normale AX een 2, een
Crema Grandioso een 3. H h, endlig.
Piep piep al onze medewerkers zijn in gesprek. Door de drukte adviseren
wij U het op een later tijdstip nog eens te proberenLek mich
te breer Later tijdstip.. die van dr Boen kmme geliek al !

Va ielend de met uiterste zorg ontworpen koffiemachine wied
voetgezat en mar geweune koffe gemak, woebei ich nog de wach kreeg
aagezag um vuural nieks, m da ch nieks te loate merke. Zie, die
van dr Boen zouws te gee groeter plezeer kinne doe en zouw die
lang moel wal dr ganse oavend uver koffe loate goa. Wie ze koame en
de vrouw extra sjterk gemakde koffe wool presentere, houw de madam toch
lever tie; an de ing zie vuur te vrekke, van de anger zie ee geluk.

Ich woar gelane wie ich s-moandigs noa dr winkel gng..
Kal mar van dich aaf, loat dich mar neet vuur gek versjliete bng de
vrouw mich nog p t hat vuur ich de duur oet gngDoa aagekoame koam
ich pas richtig p dr koffe

Dan zal dr wal wer get verkieds ha gedoa zet dr man in dr
winkel grienlecherig.
Dit noe houw he neet mtte zage, dit gng te wied, dit woar te vreg,
dit woar dr drpel, dit woar juus te val.
Dier zalt wal wer Dat wadje wer dng de duur touw. Dat hoof ich
mich toch neet te loate gevalle!!

Enfint geet noe wer get beter mit m.He is oet t ziekehoes
He lupt werp krukkevuur haof daag.

Dr Crema Grandioso deet t endlig, dr woar ee sjrfke los..