Fesrede

Names de organisatie van dizze daag
heesj ich Uch va hatte welkom en vier
wille Uch bedanke vuur de belangsjtelling
dames en here.

Nogmoals geachte aanwezige, dier
zeet allemoal znger oetzndering va
hatte welkom.

In t bieznger maag ich begroete van t
Ministerie van Cultuur, Professor Doctor
A.B.See, direktuur van cultuur. Logiese
funktienaam professor!
ch veul ich mich verierd welkom te
moage heesje:
mevrouw J.B.H.G.Spek-Bonen
Hoofd Staatscommissie CABA (Cultuur
en Aanpalend Beleid Algemeen) en lid
van ZNT (Zuid-Nederlands Taalgebied).

Tegeliekertied ch hare chauffeur,
umdat me toch mag aanumme dat ch
de miensj get aaf wit van SBS
(Sjproak-Bazel-Sjrieve).
Doaneve mt ich - en ich doen dat
mit val genoege - Uche biezngere
aandach vroage vuur
Mr.Drs. Karel Luns.
t Maag Uch dudelik zie meneer Karel
Luns dat ich bewus Uche volledige
vuurnaam num.
Vuur Uch meneer Karel Luns sjprek
ich s bieznger simpatie oet vuur t
werk dat dier al die joare hat gedoa
vuur de Limburgse sjtriektale.
Dat dier tot de konklusie zeet gekoame
dat t Helesj ing flnkerend-
sjtroalende sjter is, mak Uch neet alling
simpatiek, m bewies ch Uch groete
deskundigheed.
ch zint vier blie dat dr heer Peters
p dizze vriedig aanwezig is.
He is conservator van t Hunnebeds,
ing ouw Drentse taal, wie dier zalt wete.

De representante van zieve
provincies en dreiendartig gemeentes
vergete vier zieker neet te numme.
Dier hat sjienbaar allemoal get mit
cultuur in Uch dageliks werk.
Sjoen dat dier hj ch hei zeet mit
uch levespartners.
Dr - helaas te vreug gesjtorve -
meerlandicus Fritz Fransen,
dames en here, hat t manuscript
geleze en sjient p zie sjterfbed
gezag te han dat dees introductie
belangriek geach mt wede vuur
de miensjheed.

Begriepelik dus dat dier allemoal
zeet gekoame, geachte aanwezige.
De anger lj die ich neet bei naam
han geneumd, hant doa hoapelik
begrip vuur.
Doa kumt nog bei dat ich ch
Uch belangsjtelling meen te
besjpure vuur de oetgebreide
kaod- en werm buffette
die in de oetnudiging sjtnge
vermeld.

Vier begriepe ch waal dat dier
de gratis buffette as beizaak
besjouwt en dat Uche aandach
gans bei t doel van dees
beieenkoms is.

Ich sjleet noe aaf dames en
here en wunsj Uch dat dier
tevreie p dizze daag zalt
truuk kieke.
Ich zelf zal al tevreie zie
went de helf van de lj die vuur
de buffette zint gekoame,
ch genteresseerd zint
in dit book.

Ich dank uch!