Alling i Hele

Refrein
Wat i Hele al lang geet
geet urges angesj nog lang neet
wat hei get geweuns is
urges angesj gedeuns is
hei gee gebazel en gehddel
gee gesjravel en geknddel
doe ms geweun i Hele zie
hei geet alles en nog mie !

Kouplet 1
Doe ms bei t begin beginne
p erm of kroamelenak
woe zouw vr t angesj va kinne
as kink hat t s al gepak
en wat good is hils te vas
die sjoen vasteloavessjpas.

Kouplet 2
Wat zouw vr urges angesj zeuke
wat Hele ummer al hat
vier hove ch nurges te preuve
umdat t s hei richtig sjmak
en dus heffe vier t glas
umdas te hei alles has..