Hele hat 't

Refrein
Noe husj te't van 'ne angere
Hele dat hat 't
dat kan gee miensj verangere
Hele dat hat 't
iesj zagte v'r 't zelf
noe zage ze 't nui
Hele dat hat 't

Kouplet 1
Was iest es hier klain
baj uns iest es jroos
doch hier iest es fain
zo sjeun oent famoos
wat tungs dich van har
wat die mich doa zet
s la bonneur
dat is gans get wed

Kouplet 2
't Toerpeletn
broest hei durch de sjtad
ze loate 'm gn
en vier an de tap
d'r spieker de reupt
zoeng Helsje koers
dat is wat me zeukt
hei wed me jaloers

Kouplet 3
Vier dnt mar geweun
neet neve de sjoon
vier sjpiele geweun
d'r Helesje kloon
d'r carnavalssjtorm
zoe bnt en zoe net
't woar wer enorm
dat sjreef de gezet