De naas noa



Refrein
Loop dieng naas mar achternoa
da kums te doa woe t te doe is
en bis te da eemoal doa
zals te zie dat t doa sjoen is
was te doa zuus dat husj te nurges
en zoe zoe kumt me nog ins urges
loop dieng naas mar achternoa
bis noe nog hei en dalig doa !!!!

Kouplet 1
Doa achter liek t gras val greuner
doa mos te hin doa husj te bei
m bis te doa is t toch geweuner
en da wils te wer truuk noa hei
en zoe bliefs te ummer ngerwegs
wat mins te was te zoe belefs

Kouplet 2
Dieng naas ing dieke rng of sjpitse
is ummer ieder dan dich doa
woe die dich bringt is t good dat wits te
drachter aa en sjtank neet te sjtoa
has geluk dat ze va vure zit
doe koams dr angesj zieker nit