Vasteloaves-Vakans

Refrein
Vasteloavend is 't gans
lekker heem óp vakans
kums uëveral zónger pas
hei telt alling mar de sjpas
ging fiele en gee bee in 't gieps
fiele an de tieëk en angesj nieks
vasteloavend is 't gans
lekker heem óp vakans

Kouplet 1
Vier gónt ze gaar neet noa
loate ze mar goa
skieje óp die pieste
vier blieve geer hei
gónt neet noa d'r sjnei
hei zint de artieste
neet dat sjtundje after skie
drei daag lank, viere wie nog nie !

Kouplet 2
Umdas te alles wits
hoofs te ginne gids
kins hei alle ekke
't sjoeëne dat is
kins hei as toeris
mit d'r óptoch trekke
en deë sjat woes te va drums
deës te hei, zieëker teëge kums !