Vang dich mar ing hn

Refrein
Vang dich mar ing hn
ich bin hj vuur ginne doa
ja noe vang dich mar ing hn
en ch nog ee beerke d'rnoa
egaal was te vings
get groets of get klings
wens te dich mar inne vings

Kouplet 1
Ging pincode bank of hiepetiek
ginne computer en ging floppie
doa kan ich nieks mit doe an de tiek
ich han noe 'ne angere hobbie
bevreid van al de sjtress
verkleid vier ich mie fes

Kouplet 2
Vier hant hj get angesj an d'r kop
vier wille vasteloavend viere
huur uver wirke endlig ins p
hoofs s neet te kristeliere
verget dat effe neet
vier wete wie 't geet