Tietsje

Refrein
t is wer dr tied um te tietsje
t is wer dr tied t is wer zoe wied
t is wer dr tied um te tietsje
dr frhling i gen lch en eier geng
ne sjlaag op dr knutsj dat is tietsje )
mit ing blutsj mos te nog mar ins tietsje) 2x

Kouplet 1
Me drumt van ing witte Krismes
gans wit de hoezer en weg
m ich dreum va witte dnnesjdig
va tietsje en richtige sleg

Kouplet 2
Dr poasjhaas bringt s de eier
durch hnderd hnder gelag
begint hei t echte tietsjefes
da geet dat tot deep in de nach..

Kouplet 3
Dr Sjeng de enrm in vrm woar
de houw ee gans sjlauw idee
m de dopingkntrl die sjnapde m
zie Ei va Columbus woar sjtee.