D'r polssjlaag va Limburg

Refrein
Al broest wer durch de sjtroate
umdat 't vasteloavend is
't roesjt wer durch s oare
umdat 't vasteloavend is
'r roest va binne boete p de sjtroat
bei jiekerinne in en oet de moat.

Kouplet 1
D'r polssjlaag va Limburg kins te hure
boem boem boem dat zint pas sjleg
't geet noe i Limburg wer gebure
de vasteloavend bringt dat nui teweg..

Kouplet 2
D'r dokter woar richtig oet 't hske
boem boem boem zoe gng mie hat
he loot mich gewede want hei zuus te
't left en beft wer durch de ganse sjtad