p 'ne meter hoeg

Refrein
Dat sjpringt en zingt
p 'ne meter hoeg
bei 't kingercarnaval
Dat danst en sjanst
p 'ne meter hoeg
p hn ege mienie-bal
wens te dat zuus
da deet dich dat good
lieg bei de ed
me waal va niveau
al zint ze mar 'ne meter hoeg
bei 't viere zint s klinge groet !

Kouplet 1
Ing kingerhank is gauw gevuld
m neet went 't vasteloavend is
al smrges vreug hant ze gee geduld
wille viere bis dat 't oavend is
ze gnt drin p ze geve zich gans
as wuur 't hj hn letste kans
wie vier zelf ch hant gezonge
zoe piepe noe s jonge.

Kouplet 2
't Kingerbal dat is zoe sjiek
umdat 't zoe sjpielentere geet
ze sjoenk'le mit p d'r moeziek
en ze viere durch bis 't neet mie geet
die klinge joa die make 't hj
ze viere wie de groete lj
wie vier zelf ch hant gezonge
zoe piepe noe s jonge.