Dr Gaad

Refrein
Kielos tesje mangelewies
kumt oet miene gaad
oet mie paradies
dat ms te zie
dat kanste neet geleuve
dat lacht dich aa
dat ms te preuve
ech woar ich maak uch nieks
wieskielos tesje mangelewies

Kouplet 1
Wen ste dat its
ja da wit ste was te has
zoeng zuver natoer
en alles iesjte klas
tomate radies
sjarlotte en sjpinaat
ja al wat t gieft
han ich in dr gaad...

Kouplet 2
As ich doa zit
p mie benksjke in dr gaad
bekiek mich de kul
de epel en de sjlaat
ee waar paradies
doa geet get durch mich hin
ich kan nieks draa doe
wie grutsj ich da bin...