Nurges me ch nurges

Refrein
Nurges m ch nurges wed t zoe gevierd
wie vasteloavend hei bei s
nurges m ch nurges hant ze t zoe gelierd
want hei bei s is t allenui begs
dat sjpontane en dat echte kunt angesj nurges durch
vasteloavend is heem hei i Limburg

Kouplet 1
De ouwesj van s ouwesj
en doa de ouwesj va
die woare dr mit begs
en doa hant vier t va
vier hant t ge-erfd
t kunt va binne oet
en ins per joar da kunt t
da mt ch alles droet.

Kouplet 2
Ze vroage s i Limburg
woe kunt dat toch vandaan
dat viere zoe bei uch
dat geet toch zoe sjpontaan
t is vuur s geweun
dat zit in s natuur
dat kunt alling i Limburg
en nurges angesj vuur