Soeker p de proemevla

Refrein
Doe bis dr soeker p de proemevla
t betste van de epelsjla
Doe bis dr sjlagoom p dr kook
Welte-Bensroa ee pletje oet ee book

Kouplet 1
As ich Welte mit get angesj vergliek
joa da veul ich mich i Welte toch zoe riek
mit dat greun va Terworm bis Umsteroa
mit al dat sjoens va Welte-Benseroa
ich bekiek mich t drp mit val plezeer
en zing as sjtolse Welteneer.

Kouplet 2
Va kings aaf aa hant vier gelierd
wie vasteloavend richtig wed gevierd
nurges angesj kries te zoeng sjpas
wies te dat alling i Welte has
doa preufs te dr Weltesje sfeer
en zings as sjtolse Welteneer.