Kat

Went ze ůs nuŽdig hat
wilt ze ůs wal plezere,
vuur de res deet ze
wat zie wilt.

Geliek
hat ze!