Sjien

LŁj die get kinne
hove ginne uŽterlike sjien
inne krans is neet nuŽdig
vuur gouwe wien

Let neet ůp dír haan deŽ
groeŽsmechtig krieŽnt
ít is de hůn die lekt
en neet umgedrieŽnd.