Hauvas

Dír politiker hat vuur alle situaties
ít Handves van de Verenigde Naties
dír geestelike hat zie book en zie gebed
dír rechter griep bei twiefel noa de Wet

juus wie dír kapítein mit zie kůmpas
hilt jieŽker miensj zich urges aa vas
en dír hauvas va mich ?
sjat dat bis dich !