Iewigheed

(Land of hope en glory)

Vasteloavend beleve
is jet sjuns en jevrks
jaomer 't doort mer hiel eve
is mer kort en neet deks
Sjtad en drp in hiel Limburg
euveral is groat fes
welke taal v'r ch spreke
uveral klinkt alaaf
sjtuk van s Limburgse leve
dit numt ginne s aaf.

Loate vier nog get viere
vuur zoelang 't nog geet
hoate dit altied in iere
znger kinne v'r neet
Tt in iewigheed ame
mt dit blieve besjtoa
sjpasvugel viere 't same
jieker joar zint v'r doa
tt in ieuwigheed ame
mt dit blieve besjtoa !