As ich in de VUT binRefrein
As ich in de Vut bin
goan ich leve en beleve
en da hoal ich alles in
ja dan zal t ummer zndig zie
as ich in de Vut zal zie J !
da goan ich geniete
ummer tralalalalalalalalalalie
ja dan zal t ummer zndig zie
as ich heerlik in de Vut zal zie

Kouplet 1
Ich loat dr wekker lekker goa
drien mich um en rek mich zes kier nog ins oet
bekiek t mar en zeuk t uch noe mar oet
wat ee geluk dat sjilt ee sjtuk
wat geweldig al dat mtte is gedoa
ich veul mich vrank en vrei woe ich goa en sjtoa
ich krieg ne kik as ich doa lik
zoe ntsjpanne sjtil mit t vrouwtje p t sjtrand
ich lik doa waterpas koffebroen verbrank
of ngertusje nt vusje
drnoa goa biljarte wie ich dat zoe al vr mich zie
as ich endlich in de Vut zal zie.

Kouplet 2
Ich loat mie vrouwtje gans gewede
went ze winkelt trek ich mich truuk p t terras
as de kassa rinkelt vuur kleed of jas
ich zien har grutsj wie ne pauw
al kmme durch de sjtroate p weg noa mich p t terras
en doa heffe vier da wer t glas
En babysitte bei t kleekink doa vrui ich mich p
dem ins gans good goa verwenne
wie ne opa dat kint
(doe) beets dich p t tungsjke
is neet erg mie jungsjke
dat houw dr opa vreuger ch zoe deks as kink
auwie auwie auwie auwie
m dat grient neet lang
want dr opa trapt dr dalig toch wer in
en da kriet dat klint dierek dr zin

Um same aod te wede joa dat liek mich sjoen
en dat veul ich gans gewis
m urges angesj wed dat vuur dich besjlis
ja ich geleuf as ich eemoal preuf
an die vreiheed dat dat t allersjoenste is
went de sjoene tied dr eindelik is..