Fesdaag (sonnet)

Mrge leef kinger zet de hootwormmam
wed inne daag um noets te vergete
25 joar getrowd zint dan pap en mam
gnt v'r noa de meubelboelevaar lekker oet ete

As iesjte krm putjes la Louwie-Sze
't tusjegerech is in Kwienn-sjtijl
ee salondusjke bring' v'r in malze
en ing zjwoar Dtsje kas geet vuur de bijl

't lekkesjte beware v'r bis 't letste
ich vrui mich al medjes en jungsjkes
ee Italjaans ntwerp sjmak 't betste
ee ingelke sjtrielt dan uch tungsjkes

Heerlik rope pap en de kinger, vier zint paraat
endlich get angesj as 24 joar sjpaanplaat.